Som boligejer har du en række muligheder for at klage over en ejendomsmægler. Nedenfor har vi listet to af mulighederne op for dig.

Klag over din ejendomsmægler på Yonabo.dk og hjælp andre boligsælgere og boligkøbere.

Du har mulighed for at klage over ejendomsmægleren ved at finde ejendomsmægleren på Yonabo og dermed give din anmeldelse. På den måde hjælper du andre boligsælgere og boligkøbere ved at fortælle om din oplevelse. Det kan nemlig gøre en stor forskel for andre boligsælgere og boligkøbere at læse andres oplevelser hos den respektive ejendomsmægler. Både hvad angår positive og negative anmeldelser.

Det eneste du skal gøre er blot at foretage en søgning efter ejendomsmægleren på denne side. Når du har fundet ejendomsmægleren kan du klikke på "Bedøm ejendomsmægler" og hermed skrive din anmeldelse.

Klag over din ejendomsmægler via Klagenævnet for Ejendomsformidling.

Før du indgiver din klage mod en ejendomsmægler, skal du dog samle alle de oplysninger, samt relevante dokumenter, som understøtter din klage. Det drejer sig om alt lige fra den indgåede aftale, mail-korrespondancer m.v.

Du vil også have brug for at forberede en faktuel beskrivelse af forløbet samt hvorfor du klager. Dette skal understøttes af dine relevante dokumenter som du vedlægger klagen.

Disse krav skal være opfyldt når du skal klage over ejendomsmægleren via Klagenævnet for Ejendomsformidling.

Når du skal klage over en ejendomsmægler, så er der en række krav som skal være opfyldt. Disse krav sættes af Klagenævnet for Ejendomsformidling og sager som ikke opfylder kravene vil ikke blive udført.

1. Sagen, og dermed klagen, skal foregå mellem en ejendomsmægler og en forbruger. Er klage vedrørende erhverv, altså B2B, godtages klagen ikke.

2. Der opfordres, fra klagenævnets side, at man har forsøgt at løse konflikten/klagen kunde og ejendomsmægler imellem inden Klagenævnet for Ejendomsformidling modtager klagen. En ejendomsmægler skal derfor have modtaget klagen fra kunden inden klagen sendes til Klagenævnet for Ejendomsformidling.

3. Klagens behandling må ikke tilhøre nogen former for offentlige myndigheder eller klage- og ankenævn.

4. Klagen skal sendes ind skriftligt udført på et klageskema som du finder på denne side. Du kan enten vælge at downloade klageskemaet eller få klageskemaet ved at henvende dig til klagenævnets sekretærer.
 
5. For at indgive en klage og dermed køre en sag mod en ejendomsmægler, skal der indbetales et klagegebyr til klagenævnet. Nedenfor kan du se taksterne for at klage over en ejendomsmægler:

kr. 250,00 i gebyr for klager hvor kravet ligger på til og med kr. 15.000,00.

kr. 400,00 i gebyr for klager hvor kravet ligger over kr. 15.000,00 og til og med kr. 25.000,00.

kr. 700,00 i gebyr for klager hvor kravet ligger over kr. 25.000,00.

Ovenstående klagegebyr skal du indbetale på klagenævnets konto, hvor du skriver dit navn i overførslen. Konto- og reg. nr. som du skal overføre til kan du finde på denne side.

Udfaldet af din klage over ejendomsmægleren.

Hvis du får medhold i din sag, så pålægges ejendomsmægleren, ved nævnets kendelse at refundere klagegebyret, som du har forudindbetalt til klagenævnet ved oprettelsen af din sag. Hertil er det typisk også sådan, at ejendomsmægleren (modparten) pålægges at betale sagsomkostningerne med procesrente.

Får du ikke medhold i din sag, så tilbagebetales klagegebyret desværre ikke.

Hvis klagen/sagen afvises som værende uegnet til behandling af klagenævnet, eller sagen afsluttes af sekreteriatet, uden forelæggelse for klagenævnet, så tilbagebetaler Klagenævnet for Ejendomsformidling hele det indbetalte klagegebyr til dig.

Læs mere om kravene fra Klagenævnet for Ejendomsformidling på denne side.